circle OM OSS

Skåne Fastighetsrenovering AB

Skåne Fastighetsrenovering AB är ett väletablerat företag med erfarna takläggare specialiserade inom takläggning, takrenoveringar, solcellsinstallationer, fönsterbyten och plåtslageri. Vårt certifierade team har den nödvändiga kompetensen och utrustningen för att hantera alla projekt

Vi erbjuder högkvalitativa takläggningstjänster och är experter på solcellsinstallationer för att hjälpa dig dra nytta av solenergi och minska ditt energiberoende. Dessutom förbättrar vi fastighetens energieffektivitet och estetik genom fönsterbyten.

Vår plåtslageriavdelning tar hand om alla plåtarbeten på tak och fasad, inklusive reparationer, installationer och specialanpassade lösningar.

Kontakta oss för professionell rådgivning och kostnadsfria offertar för takläggning, solcellsinstallationer, fönsterbyten eller plåtarbeten. Vi strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar och leverera hållbara och funktionella lösningar för din fastighet.

100%

Garanti
på vårt Arbete

868

Antal
Takomläggningar

1200+

Antal
takbesiktningar

0
Antal takomläggningar
0
Antal takbesiktningar
0
Antal
diplom
0
Antal offerter levererade
circle Vi är behöriga i byggbranschen

Du får alltid garanterat service

Gör ditt takbyte innan skadan uppstår!

Det är av yttersta vikt att genomföra takbyte i förebyggande syfte, innan eventuella skador uppkommer. Fuktskador är inte bara komplexa utan även svåra att härleda, vilket understryker behovet av professionell expertis för att hantera sådana situationer på ett effektivt sätt.

Hur vet jag när det är dax för att lägga om mitt tak?

Genom att utföra en noggrann takbesiktning tar du ett ansvarsfullt steg för att säkerställa din fastighets långsiktiga hållbarhet. Vi erbjuder kostnadsfria takbesiktningar för att ge dig trygghet och professionell service.

Nya regler för ROT-avdrag 2016

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot-avdrag. Det beslutades av riksdagen i samband med beslutet om budgeten för 2016. Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden, men medges fortfarande med upp till 50,000,00 kr.